NGUYỄN NGỌC TÚ ANH

  • Sinh ngày 12/10 tại Sài Gòn
  • Sinh hoạt thơ nhạc từ năm 2010 dưới tên Ly Ly Nguyễn, Ngọc Phương Ly.
  • Tác phẩm xuất bản: Ngang qua đời nhau/ NXB Hội nhà văn 2020, Nhặt cánh hoa xưa/NXB Hội nhà văn 2021
  • Email: me@nguyenngoctuanh.com
  • Mobile: 0934.121.082
  • Zalo: 0934.121.082