Bên Nhau

Nắng đã tàn theo mây
mùa chớm vàng trên lá
thu chia tay mùa hạ
lá đừng vội xa cành

Em không muốn xa anh
trời còn xanh lắm đấy
xin cùng em ngồi lại
nghe giọt thời gian rơi

Ðể hồn em chơi vơi
trong mùa thu thổn thức
cho em còn giữ được
cuộc tình chung hôm nay

Ngại gì ngọn heo may
lo gì trời mưa đổ
em chỉ cần nỗi nhớ
giữa tháng ngày chia xa

Thu rồi cũng sẽ qua
đông có về đi nữa
em vẫn còn anh đó
suốt bốn mùa bên nhau.

Nguyễn Ngọc Tú Anh
Saigon, 02/09/2020

«
»

Trả lời