Giấc hoa

Mùa Xuân đã đến bên thềm
mai vàng khoe những cánh mềm trên tay
tặng em một nụ Xuân này
cho thêm tuổi mới mộng đầy giấc hoa
Xuân về có tiếng chim ca
vang lừng phố xá chan hoà bước vui
áo em đỏ thắm một trời
vạt bay trong gió gieo lời thơ Xuân
tình ơi hãy đến thật gần
cho Xuân còn mãi ân cần bên nhau
đi cùng một nhịp trước sau
mùa Xuân này sẽ đẹp màu yêu thương.

Nguyễn Ngọc Tú Anh
Saigon, 01/02/2021

«
»

Trả lời