Mưa Saigon

Sài Gòn ngày mưa
Đưa em vào hạ
Giọt rơi trên má
Giọt đầy trên vai

Sài Gòn hôm nay
Mưa về qua phố
Ngàn bong bóng vỡ
Nước cuốn trôi đi

Tiếng mưa thầm thì
Như ngàn sợi nhớ
Em bàn tay nhỏ
Không đủ che mưa

Chiếc dù đẩy đưa
Ngả nghiêng trong gió
Mưa qua lối nhỏ
Nắng ở nơi nào

Sài Gòn mưa mau
Em về bước nhẹ
Hình như có lẽ
Mưa gọi tình xa

Mới vừa hôm qua
Ngày còn rất nắng
Bây giờ mưa trắng
Trắng cả hồn em

Khi nào nắng lên
Cho em mùa hạ
Này cơn mưa lạ
Đừng ở lâu nhe

Cho em tiếng ve
Và màu phượng đỏ
Em còn nỗi nhớ
Thôi đừng mưa mau.

Nguyễn Ngọc Tú Anh

«
»

Trả lời