Tháng Giêng

Vẫn còn
đây tháng Giêng non
sao em
đứng đó như còn đợi ai
bước đi
khua nhịp gót hài
cho anh theo mãi
những ngày đang Xuân
tặng em
này nụ mai vàng
cài lên mái tóc
che ngang mắt buồn
mai rồi
nắng mãi còn vương
cười đi em nhé
cho thương nhớ về
tháng Giêng nào cũng qua đi
còn anh ở lại
cùng chia vui buồn.

Nguyễn Ngọc Tú Anh
Saigon, 27/02/2021

«
»

Trả lời