Mái tóc

Em về coi lại bao hình cũ
thuở búi tóc cao chẳng đuôi gà
cái tuổi hồn nhiên làm người lớn
bây giờ nhìn lại đã cách xa

Tóc em ngày đó dài thêm nữa
bây giờ đo được đã chấm lưng
tìm quanh sẽ thấy vài sợi bạc
mà thương mái tóc đến vô cùng

Một thời con gái còn gương lược
mái tóc bao lần lệch đường ngôi
mối tình xưa đó không giữ được
ngàn sợi tóc mây cũng ngậm ngùi

Làm sao đi lại thời con gái
để còn làm điệu búi tóc cao
mỗi ngày mái tóc dài thêm mãi
sao tình không buộc được đời nhau.

Nguyễn Ngọc Tú Anh
Saigon, 27/01/2021

«
»

Trả lời