NGUYỄN NGỌC TÚ ANH

  • Sinh tại Sài Gòn
  • Tác phẩm xuất bản: Ngang qua đời nhau/ NXB Hội nhà văn 2020, Nhặt cánh hoa xưa/NXB Hội nhà văn 2021
  • Email: me@nguyenngoctuanh.com